podstrona-wallpaper

COACHING I MENTORING

Zespół METIS coaching mentoring szkolenia oferuje modele pracy z klientami w oparciu o proces coachingu i proces mentoringu.

COACHING

„…to, jak działanie archeologa, który pracuje wśród ruin i zwykle znajduje skarby…”

Coaching rozumiemy jako proces, który pozwala w sposób uporządkowany i systemowy wspierać rozwój: umiejętności, wiedzy, postaw oraz efektywnie wykorzystać potencjał tkwiący w ludziach.

Proponujemy coaching jako praktyczne narzędzie biznesowe, wspierające osiąganie celów i planów organizacji, stymulujące motywacje oraz rozwój jej członków.

Coaching jest dla nas relacją między ludźmi – coachem i klientem – coachee. Dzięki aktywnym spotkaniom, coach towarzyszy osobie coachowanej w osiąganiu celów, rozwijaniu kompetencji

i urzeczywistnianiu zmian.

Oferujemy pracę w oparciu o wartości etyczne ICC.

DLA KOGO?

Dla osób indywidualnych i klientów biznesowych.

Dla osób, które oczekują od siebie i życia więcej, lubią wyzwania.

Dla osób, które chcą zrobić pierwszy krok w stronę zmiany.

Dla osób, które szukają inspiracji do uwalniania zasobów i realizacji marzeń.

Dla osób, które chcą coś zmienić, a nie wiedzą jak?

Dla osób, które potrzebują życzliwego partnera przy osiąganiu własnych celów.

Dla osób, które chcą uciec od rutyny i lubią pracę w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie rozwoju.

MENTORING

Mentoring jest przywództwem przez inspirację. Inspirowanie innych obejmuje motywację i zachęcanie ich do dania z siebie wszystkiego albo dania odrobiny więcej. Mentoring i przywództwo przez inspirację podkreślają wartości oraz uzbrajanie przekonań w przyszłe możliwości.

Robert Dilts

Mentoring rozumiemy jako partnerską relację między mistrzem – mentorem a uczniem – mentee, opartą na zaufaniu do autorytetu. Preferowany przez nas proces metoringowy, polega głównie na takim działaniu, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijał w ten sposób samoświadomość i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Dzięki mentoringowi uczeń potrafi przełamać niewiarę w to, że jest możliwe życie inne, niż tylko przeciętne, potrafi znaleźć aspirację do życia bardziej twórczego i wykraczającego poza przyjęte standardy. U źródła mentoringu leży inspiracja, doradzanie, stymulowanie, motywowanie i prowadzenie.

Proces mentoringowy, który proponujemy obejmuje także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.

DLA KOGO?

Dla pracowników, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać horyzonty.

Dla menedżerów, którzy chcą doskonalić i rozwijać kompetencje.

Dla liderów, którzy chcą przyśpieszyć adaptację nowych pracowników w firmie i są odpowiedzialni za procesy wdrożeniowe.

Dla osób odpowiedzialnych za realizację ścieżek kariery.

Dla wszystkich, którzy chcą i potrafią czerpać naukę od innych osób.

Dla pracowników z dużym doświadczeniem, którzy boją się rutyny w pracy i chcą się przygotować do roli liderów.

Dla osób, którym zależy na identyfikacji niewykorzystanych umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz na lepszym dopasowaniu pracowników do zadań.

METIS-CMS © Copyright 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone || Projekt i wykonanie: Art Sem