podstrona-wallpaper

SZKOLENIA

Zespół trenerów METIS coaching mentoring szkolenia  specjalizuje się w trzech obszarach szkoleniowych:

 •  rozwoju kompetencji menedżerskich
 •  rozwoju kompetencji pracowników
 •  rozwoju kompetencji osobistych

Proponowane tematy mają charakter wyłącznie informacyjny. Każdy program szkoleniowy jest indywidualnie ustalany z Klientem. Tworząc programy, dokładamy wszelkich starań, by szkolenia odpowiadały faktycznym potrzebom naszych Klientów. Cele szkolenia, program, czas trwania oraz pozostałe warunki  – ustalamy wspólnie ze Zleceniodawcą.

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

W ofercie szkoleń proponujemy szkolenia dla obecnych i przyszłych menedżerów. Bazując na własnych doświadczeniach i wieloletniej praktyce, w obszarze zarządzania zespołami, doskonale znamy i rozumiemy wyzwania stojące przed menedżerami.

Szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich rozumiemy, jako wspieranie rozwoju uczestników w obszarze tych kompetencji oraz bazowanie na indywidualnych zasobach, doświadczeniach i codziennej praktyce. Naszą rolą jest przekazywanie i porządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania zespołami, dostarczanie nowych narzędzi oraz pomoc w rozumieniu mechanizmów zachodzących w zespołach, organizacjach  i środowisku biznesowym.

Proponujemy pracę opartą na aktywnych metodach szkoleniowych. Oprócz dostarczanej wiedzy, stwarzamy przestrzeń do jej wymiany i refleksji w grupie. Dbamy o doskonalenie umiejętności menedżerskich, praktyczne zastosowanie narzędzi  i bezpieczne wdrażanie nowych zachowań.

PROPONOWANE TEMATY SZKOLEŃ:
 • Autorytet i Mentor – rozwój umiejętności przywódczych
 • Coaching menedżerski
 • Efektywne zespoły zadaniowe – team building
 • Kreatywne rozwiązywanie konfliktów
 • Lider z wynikami
 • Od kolegi do menedżera – awans w zespole
 • Skuteczny feedback – motywowanie i rozwój pracowników
 • ZPC – planowanie i organizacja pracy podwładnych
 • Zarządzanie talentami i rozwojem pracowników
 • Zarządzanie zmianą

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW

Jesteśmy trenerami – ekspertami, posiadającymi wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe na stanowiskach sprzedawców, telemarketerów i przedstawicieli handlowych.

Proponujemy szkolenia doskonalące kompetencje pracowników, głównie z działów: sprzedaży, handlowych, telemarketingu, call center, zamówień, biur obsługi klienta oraz negocjatorów i wszystkich zainteresowanych.

Pracujemy w oparciu o standardy tworzenia i prowadzenia efektywnych relacji biznesowych.

Na szkoleniach prezentujemy i weryfikujemy modele lojalnych i długotrwałych relacji z klientami i partnerami  biznesowymi. Wykorzystujemy dostępne narzędzia i techniki z obszarów sprzedaży, negocjacji i  obsługi klienta. Naszą ambicją jest również pokazywanie nowatorskich rozwiązań dla biznesu.

W pracy z uczestnikami szkoleń, bazujemy na wartościach: szacunku, wiarygodności, odpowiedzialności i zaangażowaniu. Dbamy o najwyższą jakość przekazywanej wiedzy, stwarzamy możliwości do testowania, ćwiczenia i praktykowania proponowanych narzędzi i technik oraz zapewniamy szczerą informację zwrotną.

PROPONOWANE TEMATY SZKOLEŃ:
 • Badanie potrzeb, czyli o sztuce słuchania i rozumienia klienta
 • „… i że Cię nie opuszczę” – budowanie lojalnych relacji biznesowych
 • Doskonalenie procesów sprzedaży
 • Gry w biznesie – jak sobie radzić z manipulacją, presją i zaskoczeniem
 • Jak to robią profesjonaliści, czyli o standardach w obsłudze klienta
 • Negocjacje biznesowe
 • Psychologia sprzedaży – techniki wywierania wpływu
 • Strategie argumentacji – skuteczne przezwyciężanie obiekcji klienta
 • Telefoniczna obsługa klienta
 • Trudny klient – mity i stereotypy.

KOMPETENCJE OSOBISTE

W ofercie szkoleń rozwijających kompetencje osobiste proponujemy uczestnikom pracę nad sobą w różnych obszarach. Wspieramy ich w momentach podejmowania ważnych, często trudnych decyzji życiowych, momentach kryzysów i w czasie przechodzenia zmian. Dzięki wiedzy z dziedziny psychologii i socjologii oraz praktyce w procesach coachingowych i mentoringowych, umiemy wskazywać i wykorzystywać naturalny potencjał tkwiący w naszych Klientach. Pokazujemy ludziom na co ich stać, jakie siły w nich drzemią i jak mogą osiągać zamierzone cele.

PROPONOWANE TEMATY SZKOLEŃ:
 • Analiza Transakcyjna, czyli o sztuce bycia dorosłym
 • Czuję, więc jestem – o inteligencji emocjonalnej
 • Efektywne (auto)prezentacje
 • Gdzie kończę się JA, a zaczynasz TY – trening asertywności
 • JA w procesie zmian
 • Jak poczuć swoją wartość i mądrze budować relacje z ludźmi
 • Komunikacja interpersonalna, o sztuce dialogu
 • Warsztaty z automotywacji
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie stresem
METIS-CMS © Copyright 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.