podstrona-wallpaper

PROJEKTY HR

Zespół METIS coaching mentoring szkolenia oferuje specjalistyczne rozwiązania dla HR.

  • Oferujemy również profesjonalne przygotowanie osób z firmy dedykowanych do samodzielnego wdrażania nowych pracowników – naturalnych mentorów.
  • Doradzamy przy tworzeniu systemów ocen pracowniczych.
  • Doradzamy przy tworzeniu systemów motywacyjnych.

Assessment Center oraz procesy rekrutacyjne

Naszym zadaniem jest jak najbardziej obiektywna ocena predyspozycji zawodowych kandydata na wskazane stanowisko w całym procesie rekrutacji.  Weryfikujemy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale dzięki zastosowaniu technik symulacyjnych, również  umiejętności praktyczne. Ocena dotyczy także tzw. miękkich kompetencji, które decydują o umiejętności współpracy z ludźmi.

Development Center

Prowadzimy kompleksowe badanie kompetencji wszystkich pracowników firmy, którzy biorą udział w specjalnie zaprojektowanych ćwiczeniach i zadaniach. Głównym celem DC jest diagnoza potencjału pracowników, na tej postawie pomagamy zaprojektować dalsze działania rozwojowe, spójne w obrębie całej firmy.

Polecamy stosowanie tej metody przy rekrutacji na najwyższe stanowiska, projektowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz audytu personalnego.

Modele wdrożeniowe dla pracowników

Proponujemy bardzo kompleksowe formy wprowadzania i wdrażania nowych pracowników na konkretne stanowiska w firmach. U podstaw procesu wdrożenia leży idea mentoringu. Praca opiera się na wykorzystywaniu wiedzy, doświadczeń i indywidualnych zasobów mentorów – konsultantów lub/i naturalnych mentorów wyłonionych z firmy. Cały proces wdrożeniowy obejmuje obszar wiedzy, umiejętności i zachowań pracownika, który pracuje z mentorem.

Oferujemy również profesjonalne przygotowanie osób z firmy dedykowanych do samodzielnego wdrażania nowych pracowników –  naturalnych mentorów.

Profile kompetencji zawodowych

Przygotowujemy opisy kompetencji, na które składają się definicje kompetencji  oraz przykłady pożądanych zachowań na danym stanowisku. Wskazujemy, jak skutecznie wykorzystywać kompetencje w codziennym zarządzaniu, jak efektywnie zarządzać  dobrze zdiagnozowanym kapitałem ludzkim. To właśnie kapitał  intelektualny staje się główną przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw, dlatego wygrywa ten, kto potrafi docenić, ukierunkować i zatrzymać go przy sobie.

Indywidualne ścieżki kariery

Pomagamy precyzyjnie określać, jakie możliwości rozwoju zawodowego będą mieli pracownicy w danej firmie. Wspieramy menedżerów we wdrażaniu planów związanych z awansem poszczególnych członków zespołów, opracowujemy listę kolejnych stanowisk, które obejmować może pracownik po spełnieniu określonych wytycznych. Każde kolejne stanowisko wymaga nieco większych umiejętności i doświadczenia.

Diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych

Podczas prac nad projektowaniem szkoleń prowadzimy szczegółową analizę różnych aspektów działalności firmy. Staramy się jak najdokładniej określić wśród pracowników listę kluczowych obszarów do rozwoju. Analizujemy również sytuację branżową, zewnętrzną firmy oraz wyzwania jakie przed nią stoją, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na potrzeby szkoleniowe.

METIS-CMS © Copyright 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone || Projekt i wykonanie: Art Sem